Jadealizer Redgtrosabna

Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Stanislava ČernáPřepracované, páté vydání učebnice obsahuje příklady z obchodního práva s jejich řešením. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem učebních textů či s níž se setkávají v praxi, a má pomoci k pochopení širších souvislostí jednotlivých příkladů. Odpovědi na některé položené otázky jsou proto rozpracovány do větší šíře, než jaká je požadována pro řešení příkladů při klauzurních pracích. Příklady mají vést studenty především k užití logiky, systematického i historického výkladu i přemýšlení o účelu právní normy. Proto autoři této učebnice kladou důraz na právní principy, které mají při výkladu a aplikaci konkrétní právní normy a při řešení příkladů nejen interpretační, ale často i subsidiární, případně derogační význam.


svazkové pozdji tysvazkové uebnice Kurs obchodního práva kterou z podstatné ásti také napsal doplkem k uebnici je Sbírka píklad z obchodního práva C. Vechny informace o produktu Ebook elektronická kniha Sbírka píklad z obchodního práva. Sbírka píklad z obchodního práva 5. Horzinková Z.


Sbírka Příkladů Z Obchodního Práva 5 Vydání

vydání Obchodní . Pepracované páté vydání uebnice obsahuje píklady z obchodního práva s jejich eením. Justice Michael Sandel plný text. Jeden letěl nad kukačkou hnízdo knihy recenze New York Times. Publikace je urena pedevím studentm k procviování látky s ní se seznamují na pednákách semináích i studiem uebních text i s ní se setkávají v praxi a má pomoci k pochopení irích souvislostí jednotlivých píklad. tetí vydání uebnice obsahuje píklady z oboru obchodního práva je jsou navíc oproti druhému vydání. vydání 400 K text místy zvýraznn jinak jako nová Praktikum teorie práva 150 K. New York Economy Ranking na světě. a kolektiv Stanislava erná. Vydavatel Wolters Kluwer. Publikace je urena pedevím studentm k procviování látky s ní se seznamují na pednákách semináích i. Publikace je urena pedevím studentm k procviování látky s ní se seznamují na pednákách semináích i studiem uebních text i s ní se setkávají v praxi a má pomoci k pochopení irích souvislostí jednotlivých. F.a část 1 anglická kniha pdf. Publikace je urena pedevím studentm k procviování látky s ní se seznamují na pednákách semináích i studiem. Postgraduální certifikát programy v Kanadě.

LPN licence.


Beletria (e-knihy) vo formáte PDF Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydání PDF. Elektronické knihy knihovny PDF Stanislava Černá.