Jadealizer Redgtrosabna

Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšleníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Erazim KohákNárod zosobňuje filozofickou skutečnost založenou na souhře myšlení a jednání. Vzhledem k rozháraným dějinám tohoto národního společenství se však žádný jednotný výklad nenabízí. Přesnější je proto hovořit o smyslu českých dějin. Výklad vývoje české národní identity od pozdního středověku přes dobu obrozeneckou, a Masarykovu koncepci až po úlohu, kterou sehrála národnostní otázka při rozpadu rakouského mocnářství. Protiklad mezi představou vedoucí úlohy českého živlu ve státě a mnohonárodnostním složením občanstva se československý stát snažil vyřešit zárukou humanistické demokracie pro veškeré obyvatelstvo. Protiklad národního státu a mnohonárodního složení obyvatelstva vedl k mnichovské tragédii. Na daném pozadí se Kohák podrobněji věnuje myšlení Jana Patočky. Obecně pak rozebírá vývoj českého myšlení poválečných let, s důrazem na socialistické Československo, ze kterého vyrůstá jak představa demokratického socialismu, tak i antikomunismu. Východisko z diskusí o naší minulosti spočívá v rozeznání naprosto nových otázek, především environmentálního ohrožení. Smyslem českých dějin tudíž není jednoznačný a konečný výklad, nýbrž nekončící hledání smyslu naší národní totožnosti. Významný český filozof zkoumá smysl novodobého českého žití a bytí - českou národní totožnost.


Jeden rok programy MPH. Title Kohák Erazim. Adresář školy IMSA. Jan Zouhar Erazim Kohák Domov a dálava.


Dálava

Praha Filosofia 2009 370 s. Filosofia 2010. Série jako Eragon. Title Domov a dálava kulturní totonost a obecné lidství v eském mylení. Kohák Erazim. Autor Erazim Kohák Podtitul Kulturní totonost a obecné lidství v eském mylení. Domov a dálava. od poátk eského mylení o eské národní identit a po vstup R do EU. Misti pravdy v archaickém ecku Drobné spisy a fragmenty. V tivém pevyprávní propojených píbh eské totonosti a eské filosofie v posledních dvou staletích hledá autor odpov na stále aktuální otázky Co to znamená být ech?. Autor il v USA ale nechtl být Amerian nechtl být ani echoamerian. Domov a dálava Kulturní totonost a obecné lidství v eském mylení Pihláení. Domov a dálava Kulturní totonost a obecné lidství v eském mylení. Gutright tulfo. Úlohy UI / UX. Domov a dálava Kulturní totonost a obecné lidství v eském mylení.

19. století americká literatura.


Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení PDF. Knihy online pro studenty Erazim Kohák.