Jadealizer Redgtrosabna

Zdravý úsměv - Péče o zuby a dásně - 2. vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Zuzana ZouharováZajímá vás, jakou péči potřebují vaše zuby a dásně? Jste přesvědčeni, že na typu kartáčku nezáleží? Víte, jak vypadá zdravý parodont a co to vlastně je? A co myslíte – je paradentóza dě- dičná? Zdravé zuby jsou známkou zdraví celého organismu a krásný úsměv je nezřídka i pod- mínkou společenského úspěchu. Ústní hygiena však neznamená jen čištění zubů, ale zahrnuje také péči o mezizubní prostory, dásně a jazyk. Zkušená dentální hygienistka vám v knize po- radí, co všechno můžete udělat pro to, aby vaše dásně zůstaly pevné a zuby zdravé po celý život. Objasňuje příčiny vzniku nejčastějších one- mocnění dutiny ústní – od zubního kazu po paradentózu – a prozradí, jak jim účinně před- cházet. Seznámí vás se správnou péčí a s vhod- nými pomůckami pro běžnou ústní hygienu. Představí metody, jak úsměv ještě vylepšit a zkrášlit (bělení zubů, zdobení dentálními šperky apod.). Kniha vyvrací nejběžnější mýty a zažité pověry. Značná pozornost je věnována vývoji a potřebám dětských zoubků, a to již od prena- tálního období. Autorka navíc přibližuje u nás dosud nepříliš známou profesi dentální hygie- nistky a program zubní péče u předškolních a školních dětí. V knize dále najdete: - něco málo z historie boje se zubním kazem - rady pro údržbu rovnátek a zubních náhrad - vliv zdravé výživy na kvalitu chrupu - pohádku a říkanku pro zdravé zoubky (péče o zuby a dásně)


Zdravé zuby jsou známkou zdraví celého organismu a krásný úsmv je nezídka i podmínkou spoleenského úspchu. Historie viktoriánské literatury James Eli Adams. accountcircle cameraalt shoppingcart. T.D. JAKES SERMON DNES ŽIVÝ. Zaazeno do kategorií Úvodní strana Online knihkupectv.


Zdravý úsmv Pée o zuby a dásn Zuzana Zouharová Zajím. Je ucla a pwi. Zdraví JoshuaCreative. ISBN 9788090441415. Jak tedy peovat o zuby a dásn tím nejmodernjím zpsobem? Ekologie v hlavní roli Asi nejvtím trendem posledních let je pechod na ekologické zubní kartáky. Akademická historie UCSD. vydání Zouharová Zuzana Zajímá vás jakou péi potebují vae zuby a dásn? Jste pesvdeni e na typu kartáku nezáleí? Víte jak vypadá zdravý parodont a co to vlastn je? A co myslíte je paradentóza . Nae zubní klinika vznikla s nadením v roce 2009 a od prvního dne se snaíme peovat o nae klienty tak nejlépe jak dokáeme. Stomatologická ordinace na Praze 7. Zdraví dásní Píiny a mechanismy . Zkuená dentální hygienistka vám v knize poradí co vechno mete udlat pro to aby. z oblasti pée o zubní zdraví se zamením na dentální hygienu . Na kartáek naneste pastu OralB která remineralizuje sklovinu a ozdraví dásn. Zuby a ústa 2.1. vydání Zuzana Zouharová. 132 ZOUHAROVÁ Z. Zdravý úsmv Pée o zuby a dásn 118 CZK Nov. Ústní hygiena vak neznamená jen itní zub ale zahrnuje také péi o mezizubní prostory dásn a jazyk. vydání Zouharová Zuzana. Autor Zuzana Zouharová. Nejdíve se seznámíte se základem o ústní hygien ústním zdravím a genetikou a o tom pro peovat o své ústa. Bakalář práce žurnalistiky.

Právo na vzdělání v Ústavě Zimbabwe.


Vědecká knihovna Zdravý úsměv - Péče o zuby a dásně - 2. vydání PDF. Dobré knihy PDF Zuzana Zouharová.