Jadealizer Redgtrosabna

Etika pro pomáhající profesePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jiří JankovskýPomáhající profese představují poměrně široký soubor nejrůznějších povolání majících vztah k bezprostřední práci s lidmi, jsou však mnohem více službou a posláním, než rutinní prací. Jen velmi obtížně si proto tuto činnost dokážeme představit při absenci etických souvislostí. Předkládaná kniha si ovšem nečiní nárok na úspěšné nalézání odpovědí na složité otázky lidské existence, ale podobá se spíše hledání nejrůznějších souvislostí a vztahů. Nechce být ani jen pouhým shrnutím základních etických pojmů a principů, i když se jich v jednotlivých kapitolách dovolává. Cílem knihy je tak především snaha upozornit čtenáře na mnohé etické problémy související s vlastním výkonem pomáhajících profesí. Nabízí mu jednak náměty k zamyšlení a snaží se jej přimět k dalšímu studiu naznačených etických otázek a problémů. Upozorňuje také čtenáře na možná rizika při výkonu pomáhajících profesí, ale zároveň mu ponechává dostatečný prostor k zaujmutí vlastního názoru na řešené otázky, popřípadě i k polemice.


JankovskyEtika pro pomahajici profese7176.pdf. Nakladatelství Triton. Etika pro pomáhající profese od 167 K Heureka.cz. AlbertPeter Rethmann.


Etika Pro Pomáhající Profese Pdf

Harry Potter a kamenný spiknutí filozofa. Jií Jankovský. Kniha se vnuje tématu etických základ sociální práce. JANOTOVÁ Helena Karel SCHELLE a Ilona SCHELLEOVÁ. Maleficentní make-up vzhled. Vechny informace o produktu Kniha Etika pro pomáhající profese Jankovský Jií porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Etika pro pomáhající profese Jankovský Jií. Kniha se vnuje tematu etických zaklad socialni prace resp. Etika pro pomáhající profese byla ve svém prvním vydání v r. Etika pro pomáhající profese. Ceny 120 145 K v 3 antikvariátech. Anotace Pomáhající profese pedstavují pomrn iroký soubor nejrznjích povolání majících vztah k bezprostední práci s lidmi jsou vak mnohem více slubou a posláním ne rutinní prací. Typy literatury pro recenzi literatury. Pomáhající profese pedstavují pomrn iroký soubor nejrznjích povolání majících vztah k bezprostední práci s lidmi jsou vak mnohem více slubou a posláním ne rutinní prací. Distanční vzdělávání MBA Ahmedabad. Jankovský Jií Etika pro pomáhající profese. Jsme vae knihkupectví s tradicí.241 KSklademEtika pro pomáhající profeseZboí.czEtika pro pomáhající profese Jií Jankovský140 269 K. eKnihy Ve Etika pro pomáhající profese. 2003 urena pedevím studentm pipravujícím se na výkon pomáhajících profesí.

Definice pokračujících vzdělávacích kurzů.


Velká PDF kniha Etika pro pomáhající profese PDF. Jak číst a nakupovat e-knihy Jiří Jankovský.

Povolání Na J