Jadealizer Redgtrosabna

Autoškola 2016 -- Pravidla, značky, testy



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ondřej Weigel



Aktualizovaná pravidla silničního provozu k 30.6.2016 Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a otestovat své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla. Z obsahu knihy: • bodový systém a sankce za přestupky • úplné znění zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. • testové otázky používané ve zkušebních testech • ovládání a údržba vozidla (skupina B a B1) • aktuální zákony a vyhlášky pro všechny řidiče • dopravní značky s podrobným výkladem • zásady bezpečné jízdy • zdravotnická příprava s názornými ilustracemi • vzor záznamu o dopravní nehodě (pravidla, značky, testy : 2016 : aktualizováno k 7.1.2016 v souladu s platnými zákony a vyhláškami)


Uebnice je urena pro áky autokol bné idie i idie referentských vozidel kteí si potebují zopakovat pravidla provozu na silniních komunikacích nauit se nové dopravní znaky i pedpisy a ovit své odborné znalostiAutokola 2016 Pravidla znaky testyZboí.czAutokola 2016 Ondej Weigel99 169 K. Posíláme do 16 dní. EAN 10232 ISBN 10232. Po kadé zodpovzené otázce se dozvíte zda jste odpovdli dobe nebo patn pop. Autokola 2016 pravidla znaky testy CPRESS Ondej Weigel Uebnice pro áky autokol bné idie i idie referentských vozidel kteí se potebují nauit nebo zopakovat pravidla provozu dopravní znaky a pedpisy. Carleton College Water Tower.


Autoskola 2016

Autokola 2019 Pravidla znaky testy WEIGEL ONDEJ. UNC finanční pomoc. Autokola základní pravidla Zakruta.cz dopravní informace autokoly testy a recenz V kadém nov zaatém testu je ped Vámi 20 otázek s moností výbru a b c. Vekeré aktualizace pro rok 2018 Uebnice je urena pro áky autokol bné idie i idie referentských vozidel kteí si potebují zopakovat pravidla provozu na silniních komunikacích nauit se nové dopravní znaky i pedpisy a ovit. inzerce prodám. Školy Ivy League s trestnou soudní spravedlností. Capstone Project PDF. Autokola Testy. Info Computer Press 2016 1. o provozu na pozemních komunikacích Vyhláka. Autokola 2016 Pravidla znaky testy Ondej Weigel. Vitsource knihovna Kobo. Kovové zahradní koule Trellis. Pravidla znaky testy Ondej Weigel porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Autokola 2018.

Nejlepší zubní hygienistické vysoké školy v blízkosti mě.


databáze knih Autoškola 2016 -- Pravidla, značky, testy PDF. Levné elektronické knihy Ondřej Weigel.