Jadealizer Redgtrosabna

Metabolismus léčiv a jiných xenobiotikPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lenka Skálová, kolektivMonografie shrnuje základní poznatky o metabolismu cizorodých látek v organismu. Popisuje metabolické přeměny léčiv a jiných xenobiotik, hlavní biotransformační enzymy a transportní systémy, které se metabolismu xenobiotik účastní, a faktory, které tento metabolismus ovlivňují. Publikace je primárně koncipována jako studijní materiál pro studenty Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, avšak může být dobrým zdrojem základních informací také pro studenty a pracovníky z jiných medicínsko-biologických oborů. Druhé, upravené a rozšířené vydání


Pes 17 000 eknih tenáské recenze Slevy na bestsellery 25 . L.Skálová I.Bouová a kolektiv . Vtina léiv se pak v organismu biotransformuje a to zejména prostednictvím systému cytochromu P450 60 léiv mén pak prostednictvím glukuronidace 10 léiv nebo prostednictvím jiných enzymových systém 5 léiv.1 Jen výjimen se léiva v organismu nebiotransformují a eliminují jinou cestou ne.   Povinná Skálová Lenka.


Xenobiotika

Author Lenka A. Nejdleitjí je oxidace na enzymatickém systému P45O. Xenobiotika a jejich odbourávání. Metabolismus léiv a jiných xenobiotik Lenka Skálová Monografie shrnuje základní poznatky o metabolismu cizorodých látek v organismu. Monografie shrnuje základní poznatky o metabolismu cizorodých látek v organismu. Důvody pro sledování absolventských studií. Tu m.ed Semestrální systém Systulu. Je katalyzována pomocí enzym.Biologická aktivita dané látky me být biotransformací sníena nezmnna nebo zvýena.   produkty s minimálními rezidui léiv a jiných xenobiotik. 2017 Metabolismus léiv a jiných xenobiotik Karolinum 2. Základní pojmy chemie pro Neet. klubalová Zdeka. Praha Karolinum 2017 BCH Helia O. Metabolismus léiv a jiných xenobiotik Ekniha Kniha Metabolismus léiv a jiných xenobiotik Autor Skálová Lenka kolektiv Ureno zejména studentm Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. PhD v kreativních umění. Institut fyzikálního kontaktu. Metabolismus léiv a jiných xenobiotik.

IT buněčné oddělení školního vzdělávání Haryana.


Knihy v PDF fórum Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik PDF. Jak stahovat e-knihy Lenka Skálová, kolektiv.

Ovládněte Svůj Metabolismus Pdf