Jadealizer Redgtrosabna

Základy anatomie 5 - Anatomie krajin tělaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miloš Grim, Rastislav DrugaAnatomie krajin těla je pátým dílem Základů anatomie. Již druhé vydání bohatě ilustrované učebnice obsahuje topografickou anatomii lidského těla, které je členěno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických potřeb. U každé krajiny je vymezen její rozsah, popsán její reliéf a hmatné útvary a uvedena projekce orgánů. Obsah krajiny je popsán po vrstvách ve vztahu k fasciím a osteofasciálním prostorům a s ohledem na chirurgické přístupy. Uvedena je poloha a vzájemné vztahy orgánů, není však popisována jejich anatomická stavba, která je obsažena v popisu jednotlivých orgánových systémů v předchozích dílech Základů anatomie. OBSAH: Úvod * 13. Krajiny hlavy, regiones capitis * Mozková část hlavy * Obličejová část hlavy, regio facialis – povrchové krajiny * Obličejová část hlavy, regio facialis – hluboké krajiny * 14. Krajiny krku, regiones cervicales * Přední krajina krční, regio cervicalis anterior (trigonum cervicale anterius) * Laterální krajina krční, regio cervicalis lateralis * 15. Krajiny trupu, regiones trunci * Krajiny hrudníku, regiones thoracis * Krajiny břicha, regiones abdominales * Krajiny pánve, regiones pelvis * Krajiny šíje a zad, regiones dorsales et regio cervicalis posterior * 16. Krajiny horní končetiny, regiones membri superioris * Regio scapularis -Regio deltoidea * Fossa axillaris * Regio brachii anterior et posterior * Regio cubitalis * Regio antebrachialis * Regio carpalis * Regio palmaris (palma, vola) * Regio dorsalis manus * Digiti manus * 17. Krajiny dolní končetiny, regiones membri inferioris * Regio glutealis * Regio femoris * Regio genus * Regio cruris * Regio retromalleolaris * Dorsum pedis * Planta pedis * Digiti pedis * Rejstřík


Milo Grim Rastislav Druga. Anatomie krajin tla je pátým dílem Základ anatomie. Základy anatomie 5 Anatomie krajin tla Základy anatomie 1 Obecná anatomie a pohybový systém Základy anatomie 4b Periferní nervový systém smyslové orgány a ke Obchodní podmínky Ná magazín o knihách obchoddobreknihy.cz. Anatomie krajin tla.


Coursera MBA. Mezinárodní vztahy Bowdoin. Top cybersecurity společnosti v USA. Slavné australské ženské vědci Seznam. Doprava Kontakt 602 323 181. Vyhledávání zaměstnání ESL. Obsah krajiny je popsán po vrstvách. Základy anatomie V. Milo GrimRastislav DrugaZáklady anatomie 5 Anatomie krajin tla Medicína. U kadé krajiny je vymezen její rozsah popsán její reliéf a hmatné útvary a uvedena projekce orgán. Ji druhé vydání bohat ilustrované uebnice obsahuje topografickou anatomii lidského tla které je lenno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických poteb. Anatomie patí mezi biologické vdy. Bohat ilustrovaná uebnice obsahuje topografickou anatomii lidského tla které je lenno na jednotlivé krajiny podle klinických a praktických poteb.

ESL TEFL Jobs.


Katalógy e-knihy knižnica PDF Základy anatomie 5 - Anatomie krajin těla PDF. Elektronické knihy PDF epub Miloš Grim, Rastislav Druga.