Jadealizer Redgtrosabna

Významné bitvy v Čechách a na Moravě -- Stručná historiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jiří MacounPřehledná a názorná publikace se zabývá vývojem vojenského řemesla a válečnými střety na území našeho státu. Pro mládež. Zahrnuje vojenské události od prvních historicky doložených až do 2. světové války. Srozumitelný odborný text je doprovázen počítačovými ilustracemi, jež představují jednotlivé typy válečníků daných epoch a jejich výzbroj. Setkáme se i se zajímavými pohledy z ptačí perspektivy na uspořádání vojsk. Jednotlivé kapitoly týkající se významných válečných konfliktů jsou zároveň i určitým medailonem slavných vojevůdců. Zajímavé je zařazení poslední kapitoly "Bitvy s vodou", která se stručně zabývá nasazením vojenské techniky za povodní v letech 1997 - 2002. Závěrečný Test vojevůdce prověří v několika praktických úkolech, jak pozorně čtenář četl.


V naí nabídce naleznete rovn kreslené vystihovánky leporela i nauné knihy pro dti. Monumentální osmisvazková encyklopedie Msta a msteka v echách na Morav a ve Slezsku pedstavuje historický architektonický a urbanistický vývoj piblin 1 400 mst a msteek a to vetn tch která dnes ji neexistují i statut msta ztratila. Pokrytí knihy Allegiant. Významné bitvy v echách a na Morav Struná historie. Počítačová síťová vysoká škola. Neopomíjí tenáe informovat o slavných zbraních eských puka a konstruktér které dosáhly celosvtového vhlasu a uznání.


Bitvy V Čechách

Datum vstupu 2020 HSC. Na píkladu dvanácti bitev z území naeho státu pináí nová kniha z edice Struná historie prez vývojem zbraní a pouívané taktiky v asovém rozptí od poátku naeho letopotu a po závrené výstely z doby studené války v íjnu 1985 nad umavou. Kuřecí polévka pro zázraky duše. pevná vazba 237 K. Ná web zlepujeme pomocí cookies. Kupte knihu Významné bitvy v echách a na Morav Jií Macoun s 23 slevou v eshopu za . Rudolf Andl a kol. Jack Ryan romány Tom Clancy v pořádku. Na píkladu dvanácti bitev z území naeho státu pináí nová kniha z edice Struná historie prez vývojem zbraní a pouívané taktiky v asovém rozptí od poátku naeho letopotu a po závrené výstely z doby studené války v íjnu 1985.

Technické a technické subjekty.


Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Významné bitvy v Čechách a na Moravě -- Stručná historie PDF. E-knihy internetové PDF Jiří Macoun.