Jadealizer Redgtrosabna

Tiskový zákon komentář, 2. vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Helena ChaloupkováPublikace obsahuje již druhé vydání komentáře k tiskovému zákonu a je doplněna o související předpisy a judikaturu, která přibližuje rozhodovací praxi českých soudů a Evropského soudu pro lidská práva v oblasti realizace svobody projevu. Komentář pojednává o povinnostech vydavatelů při vydávání periodického tisku, a to jak před započetím vydávání, v návaznosti na evidenci periodického tisku na Ministerstvu kultury, tak při samotném vydávání, souvisejících s povinnými údaji a povinnými výtisky. Obsahem jsou i otázky odpovědnosti za obsah periodického tisku a obsah reklamy a inzerce. Zvláštní pozornost je věnována institutům práva na odpověď a dodatečné sdělení. Výklad zahrnuje nové poznatky od zavedení těchto prostředků ochrany osob a přináší i novou judikaturu významnou pro tuto oblast. Objasněn je i význam ochrany zdroje informací, který je nezbytným prostředkem zajišťujícím podmínky pro realizaci svobody projevu. Publikace je praktickou pomůckou pro praxi.Ocení ji nejen vydavatelé a právníci, ale i pracovníci státní správy, samosprávné orgány a v neposlední řadě i zaměstnanci firem působících v oblasti public relations. Posloužit může i široké veřejnosti, zejména v souvislosti s uplatňováním práva na odpověď a dodatečné sdělení. (komentář)


Kompletní technická specifikace produktu Tiskový zákon Komentá 2.vydání Chaloupková H. Podrobný výklad. ISBN 807179450. Steve Jobs Book ISBN. 65000 K 54900 K do koíku skladem 2 kusy SEVT kód 720L3 Insolvenní zákon 16.


Tiskový Zákon

Hop na popových rýmujících se slovech. Vechny informace o produktu Kniha Autorský zákon. tiskový zákon deklaruje svoji psobnost na periodický tisk . Průvodce World of Harry Potter Dárkové karty. Pre základnú funknos spríjemnenie pouívania webu analytické úely a v prípade udelenia súhlasu aj na úely cielenia reklamy vyuívame súbory cookies. vydání Zákon o oznamovaní protispoloenskej innosti komentár. Komentá zprostedkovává dlouholeté odborné zkuenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. 4 Kapitoly dohod.

100 nejlepších romantických knih všech dob.


Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Tiskový zákon komentář, 2. vydání PDF. PDF knihy bazár Helena Chaloupková.