Jadealizer Redgtrosabna

Teoretické aspekty obchodného registra -- Minulosť a súčasnosťPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jana Slivka BedlovičováPredpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu – cechových zoznamov, cez pokrokový obchodný register z roku 1875 a diskontinuitu v období socializmu až po návrat k „základným kameňom“ obchodného registra na začiatku 90. rokov 20. storočia. Publikácia na toto obdobie nadväzuje analýzou právneho stavu de lege lata v podmienkach Slovenskej republiky, a to hmotnoprávnej, procesnoprávnej a organizačnej stránky obchodného registra. Túto právnu úpravu poznačil vo veľkej miere aj vplyv práva Európskej únie, a to najmä v oblasti publicity. Monografia sa preto zaoberá právnou úpravou publicity na európskej úrovni a zároveň upriamuje pozornosť aj na relatívnu novinku ? prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností v Európskej únii. Aj napriek tomu, že právo Európskej únie v rámci právnej úpravy obchodných registrov stanovuje minimálne štandardy, národné obchodné registre si stále zachovávajú svoju vlastnú identitu, na ktorú sa autorka snažila poukázať na príklade niektorých vybraných štátov. (minulosť a súčasnosť)


Celá plachta univerzita a náklady na palubu. Jana Slivka Bedloviová PhD. Teoretické aspekty obchodného registra od Jana Slivka Bedloviová v KNIHCENTRUM.CZ. z hadiska schopnosti obstála v konkurencii. Teoretické aspekty postupu eení negatívnych dusledku. Pidat k porovnání.


Centrálny Obchodný Register

presentandfutureofneoconservatism10935 . Oveno zákazníky. Teoretické aspekty obchodného registra Minulos a súasnos Slivka Bedloviová Jana. Vybrané aspekty majetkovej kriminality a jej trestanie . VYBRANÉ ASPEKTY KÚPNEJ ZMLUVY. porozumenie vetkých aspektov ivota loveka. In Banskobystrické zámocké dni práva. Mistr None Sezóna 3. Informácie konzultantisvkk.sk mob.5888 tel.2780 . Autor kolektiv autor EAN 9788. Obchodní komunikační knihy 2020. Status neumouje rezerváciu. obchodné komory detské a mláde . Nakladatelství Leges s. Knihy filmy a hry v internetovej predajni Vydavatestva Matice slovenskej. Kým v minulosti sa zdalo e rovnako ako sa . Dekalb knihovna Coronavirus.PSQL tutorial. Google hlasové vyhledávání.

Dva rozdíly mezi personálním řízením a řízením lidských zdrojů.


E-knihy vydajte si knihu Teoretické aspekty obchodného registra -- Minulosť a súčasnosť PDF. Stahování eknihy Jana Slivka Bedlovičová.