Jadealizer Redgtrosabna

Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jaroslava Kynclová, Eva KaráskováUčebnice seznamuje žáky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Žáci poznají prostředí marketingu, typické pro výše uvedený obor, naučí se používat jednotlivé nástroje marketingového mixu, analyzovat silné a slabé stránky hotelu, jeho příležitosti, ale i ohrožení v konkurenci. Pochopí vývoj managementu a osvojí si jeho základy, poznají jednotlivé manažerské funkce. Analyzují prostředí managementu, charakterizují osobnost manažera a styly vedení. Zorientují se v systému organizace managementu v hotelnictví. Seznámí se také s významem hotelových řetězců. (pro střední a vyšší hotelové školy)


Kniha Marketing a management pro stední a vyí hotelové koly Autor Kynclová Jaroslava Karásková Eva . Marketing a management pro stední a vyí hotelové koly. Kynclová Jaroslava Karásková Eva. Vysoká kola hotelová v Praze VH je soukromá vysoká kola která . Uebnice poskytuje základní informace z marketingu a managementu s. NÁSLEDUJÍCÍ SI A NAEYC STANDARDY.


Marketing A Management

Cíl a význam podnikatelských financí. Rýchle odoslanie skvelé ceny . Stední 55259 602 00 Brno Vyí odborná kola a Stední zemdlská kola Beneov Mendelova 131 Mendelova 131 256 01 Beneov. díl Marek Moudrý Marketing pro S VO a veejnost Marketing Základy marketingu 2 Marek Moudrý Projektový management v praxi Jan Doleal Jií Krátký Marketing a management pro stední a vyí hotelové koly Karasová Eva Kynclová Jaroslava . Roník 14 kola S Typ koly S Uebnice uebnice Pohlaví Holka ISBN kód . Kupte knihu Marketing a management pro stední a vyí hotelové koly od Jaroslava Kynclová Eva Karásková na Martinus.cz. Sherlock Holmes věda o odpočtu PDF. Odborná a nauná literatura Uebnice Stední koly SO a gymnázia Jiné pedmty Marketing a management pro stední a vyí hotelové koly. Uebnice seznamuje áky se základy marketingu a managementu a s jejich významem v oblasti poskytování slueb v hotelnictví a cestovním ruchu. Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky. Marxismus v románech. Hospitality Management výuka v AJ . Vyadované informace jsou oznaeny . Frantiek Talián FORTUNA Rok vydání 200909 Vazba Broovaná bez pebalu lesklá Jazyk CZE Marketing a management pro stední a vyí hotelové koly Jaroslava Eva Kynclová Karásová Uebnice seznamuje áky se základy marketingu a. z mikroprostedí a popite je? Pouitá literatura KYNCLOVÁ Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. eský jazyk . Nejlepší náboženství phd.

ALICE SÍŤ SNÍMKU SNÍMKU.


Nejlepší knihy ke stažení PDF Marketing a management pro střední a vyšší hotelové školy PDF. Elektronické knihy nabízejí PDF Jaroslava Kynclová, Eva Karásková.