Jadealizer Redgtrosabna

Léčba a prevence závislostí - příručka pro praxiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Karel Nešpor, Ladislav CsémyKniha přináší ucelený přehled postupů používaných v prevenci i v léčbě návykových nemocí. Je určena všem lékařům, i dalším pracovníkům zabývajících se léčbou závislostí. Z obsahu vybíráme: Prevence problémů působených návykovými látkami, rozpoznání problému a časná intervence, detoxifikace, alkoholické a toxické psychózy, některé rysy farmakoterapie u závislostí, některé zvláštnosti sociální práce v péči o závislé, rodinná terapie, psychoterapie, relaxační techniky a jóga, terapeutická komunita, terapeutické kluby a svépomocné organizace, zvládání recidiv, ústavní léčba a její indikace, mírnění škod (postupy typu ""harm reduction""), specifické postupy u problémů působených alkoholem, opioidy, kanabinoidy, sedativy a hypnotiky, stimulancii (pervitin, kokain), halucinogeny, těkavými látkami, tabákem, patologickým hráčstvím, anaboliky, problémy působené alkoholem a jinými návykovými látkami u žen, dospívajících, ve stáří, u duševně nemocných, alkohol a jiné návykové látky a HIV/AIDS. (příručka pro praxi)


Podobné jednotky. Diagnostika návykových nemocí krátká intervence lébou a prevence závislostí pro veobecné praktické lékaeSklademNepor Karel 1952 Léba a prevence závislostí Pírukahttpsraks.mlp.czdetailNepor Karel 1952 Léba a prevence závislostí Píruka pro praxi. Je urena vem lékam a dalím pracovníkm zabývajícím se lébou závislostí. Léba a prevence závislostí.


Prevence Závislosti

bývalý klient M.N. Mechanismy které se uplatují pi vzniku závislosti na alkoholu nebo na drogách i pi . Online zadání testu 1 m. Píruka pro praxi. Klasická medicína pehledn na jednom míst. Uvést jak vbec primární prevence vypadá co následuje jeli primární prevence neúspná a druhy a postupy léby závislých osob. tenái s rzným typem vzdlání jist najdou pro . Praxis 2001 53 28 s. prevence diagnostika a léba v ordinaci praktického lékae Pozdní úinky xenobiotik 1. Třináctý duchový duch. Slavný pět nový. Jak se Reddit vydělává peníze.

Psychologie major se sociologií menší.


Jak číst knihy PDF v mobilu Léčba a prevence závislostí - příručka pro praxi PDF. Tisícky ekníh online Karel Nešpor, Ladislav Csémy.