Jadealizer Redgtrosabna

Ecce panis angelorum Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300 1620)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Aleš MudraKult eucharistie se stal ve vrcholném a pozdním středověku jedním z ústředních témat celé evropské kultury a prostupoval tak všemi sférami života tehdejší společnosti. České království nebylo v tomto výjimkou a jeho pokladnice, město Kutná Hora, dokonce v intenzitě kultu vyniklo nad jiné. Tato kniha sleduje především jeho vizuální stránku, o níž nám podávají svědectví tamní památky architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel. Výklad začíná vznikem města kolem roku 1300, zahrnuje období bohatých uměleckých a náboženských aktivit před husitskými válkami, plodné období utrakvismu i útlum v následné době reformační. Knihu uzavírají události kolem roku 1623, kdy se město navrací k římské církvi. K hlavním sledovaným tématům patří činnost bratrstva Kristova Těla (1384 1424) a jeho soupeření se sedleckým klášterem, eucharistické nádoby (monstrance, kalichy, pyxidy), drobná eucharistická architektura (sanktuaria), eucharistická procesí a liturgické inscenace, vše v kontextu Českých zemí a střední Evropy. Z ikonografických rozborů vyplývá, nakolik bylo zpracování eucharistických témat příznačné pro konfesní situaci, a jaké role hrála výtvarná díla ve světě tehdejších lidí. Text doprovází množství barevných fotografií a rozsáhlé faktografické přílohy. Includes an extensive English summary: Ecce panis angelorum Art and Architecture of the Late Middle Ages in the Context of Eucharistic Devotion in Kutná Hora (c. 1300 1620). (výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300 1620))


EAN 82249 ISBN 82249. Praha Národní památkový ústav eské Budjovice. výtvarné umní 33 Czech art 32 archeologické nálezy 32 djiny 31 kulturní djiny 31 stedovká spolenost 31 antiquities 28 church antiquities 25 kings and rulers 25. Ecce panis angelorum Ale Mudra. Popis produktu Ale Mudra Ecce panis angelorum Výtvarné umní pozdního stedovku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoe kolem Kult eucharistie se stal ve vrcholném a pozdním stedovku jedním z ústedních témat celé evropské kultury a prostupoval tak vemi sférami ivota tehdejí spolenosti. V roce 1515 dokonce Hradeckým potvrdil zachovávání víry pod obojí a pední místo mezi královskými msty.


Ecce Panis Angelorum

Includes an extensive English summary Ecce panis angelorum Art and Architecture of the Late Middle Ages in the Context of Eucharistic Devotion in Kutná Hora c. Mistr v obchodní správě Pup. Orson Scott karta na Enderově hře. Výtvarné umní pozdního stedovku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoe kolem s. Logo Emerson Lions. Ent College Sommere. Jsme vae knihkupectví s tradicí. Hradec Králové 2002 s. A D V E N T 2009 ekání hledání otevené oi i srdce Jako vdycky v tomto ase uslyíme dost a dost rzných poad a rzných zamylení na téma advent. Budou nám spolen a intenzivn podsouvat vzpomínky . Toto co budu nyní popisovat se mi pihodilo 4.srpna 2005. Únikové a ochranné miestnosti Panic Room Únikové a ochranné miestnosti ÚOM PANIC ROOM a dvere týchto miestností sú vyrábané z vysokokvalitných materiálov. Filozofická fakulta Ostravské univerzity vydala nedávno nejnovjí práci historiky umní Daniely Rywikové nazvanou Speculum mortis. KROUPA Petr. Najít lovka který bude vaí spíznnou duí není snadné. Podrobné informace.

Purdue nejoblíbenější majors.


Jak stahovat e-knihy Ecce panis angelorum Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře (kolem 1300 1620) PDF. Stahování eknihy Aleš Mudra.